August 14, 2014 James Revillini

This item was published more than 1 year ago. For a current list of press releases, visit News Archives .

El Programa de Inglés como Lengua Extranjera de Tunxis Da Gente que no Son Angloparlantes una Manera de Obtener un Título.  

El Programa de Inglés como Lengua Extranjera de Tunxis Community College ayuda hablantes no nativos de inglés mejorar su comunicación y entendimiento de inglés mientras preparan a continuar su estudios universitarios.

El programa, que puede ser terminado en un año (depende de nivel), ayuda alumnos adquiere habilidades de hablar, escuchar, escribir y leer en inglés.  Créditos de ESL pueden ser aplicados hacia un título de Tunxis o hacia títulos de otras universidades.

Tunxis ofrece clases matutinas y nocturnas, y tutoría gratis.  Ayuda financiara es disponible para quienes califiquen.

!Pueden inscribir ya!  Clases para otoño empiezan 27 de agosto. Para recibir más información, llame: 860.773.1490.

Ubicado en Farmington, Tunxis ofrece más de 60 títulos y certificados, dando la habilidad de pensar críticamente y resolver problemas que preparan alumnos para transferir a un buen trabajo o a una universidad que dé un bachillerato.  Visite el sitio de web: tunxis.edu.

***

Progam nauki jezyka angielskiego w Tunxis pierwszym krokiem do zdobycia dyplomu. 

Program nauki jezyka angielskiego (ESL) w Tunxis Community College pomoże ci poprawić swoje umiejętności komunikacyjne i rozumienie języka angielskiego oraz przygotuje cie do kontynuacji nauki w collegu.

Program ten można ukonczyc w ciagu roku, w zaleznosci od  umieszczenia w programie. Zdobyj umiejętności w zakresie czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i mówienia. Kredyty mogą być wykorzystane do uzyskania dyplomu w Tunxis lub w innym  univerystecie.

Małe klasy prowadzone w dzień i wieczorem przez dedykowanych nauczycieli. Dla kwalifikujacych sie pomoc finansowa lub splaty w ratach.

Rejestracja na semestr jesienny 2014 jest w toku. Aby uzyskać wiecej informacji prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji: 860.773.1490.

Tunxis znajuje sie w mieście Farmington i oferuje ponad 60 programow i certifikatow oraz zapewnia nauke krytycznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów, te zas przygotowują studentów do dalszej nauki w univerytetach 4-letnich I daja mozliwosc zatrudnieia na rynku pracy.

Odwiedź stronę internetową Tunxis: tunxis.edu.

***

Tunxis English as a Second Language Program Provides Non-Native Speakers Path to a Degree

The English as a Second Language (ESL) program at Tunxis Community College helps non-native speakers improve their communication skills and understanding of the English language while preparing to continue their college studies. 

The program, which can be finished in as soon as a year depending on placement, helps students acquire skills in reading, writing, listening comprehension and speaking. ESL course credits can be applied to an associate’s degree at Tunxis or to degrees at other colleges and universities.

Tunxis offers day and evening classes, and free ESL tutoring. Financial aid and payment plans are available for those who qualify.

Fall 2014 semester registration is under way. For information on how to apply and register, contact the Admissions Office at 860.773.1490.

Located in Farmington, Tunxis offers over 60 associate’s degrees and certificates, providing critical thinking and problem-solving skills that prepare students for transfer to bachelor’s degree programs and employment in areas with industry need. Visit the Tunxis website at tunxis.edu.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!